Kindcentrum

Identiteit

Contact

Privacyverklaring

De Stichting West Openbaar Onderwijs gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. We verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze wettelijke en publieke taken, en om u van dienst te kunnen zijn en bewaren deze niet langer dan noodzakelijk.

Dit doen wij zoals beschreven staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens mag zijn: Toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.

In deze privacyverklaring leest u hoe de Stichting West Openbaar Onderwijs uw privacy in acht neemt.

Gebruik van persoonsgegevens

De Stichting West Openbaar Onderwijs voert taken uit die belangrijk zijn voor haar leerlingen en hun ouders en relaties. We verwerken uw persoonsgegevens doorgaans omdat uw kind onderwijs volgt op een van onze scholen.

Plichten en verantwoordelijkheden van de stichting

De Stichting West Openbaar Onderwijs heeft de plicht op grond van de AVG zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en deze zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang (zowel intern als extern) of onrechtmatig gebruik. Iedereen die werkzaam is bij de Stichting West Openbaar Onderwijs heeft een geheimhoudingsplicht. Daarnaast wordt de toegang tot persoonsgegevens alleen verstrekt aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn om hun werk uit te kunnen voeren en verwerkt de Stichting West Openbaar Onderwijs niet meer gegevens dan noodzakelijk. De Stichting West Openbaar Onderwijs neemt passende beveiligingsmaatregelen om de gegevens te beschermen en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van taken en de naleving van onze wettelijke verplichting. Zo zijn wij ook gebonden aan de bewaartermijn van de Archiefwet.

Uw rechten

Volgens de AVG heeft u als betrokkene een aantal rechten ten opzichte van de Stichting West Openbaar Onderwijs: U heeft recht op inzage van de gegevens die bij ons bekend zijn. U kunt daarom een inzageverzoek indienen. De Stichting West Openbaar Onderwijs behandelt uw verzoek binnen 1 maand.

  • U heeft recht op inzage van de gegevens die bij ons bekend zijn.
  • U kunt ook aan de stichting vragen uw persoonsgegevens of die van uw kind(eren) aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. De stichting reageert hierop binnen 1 maand.

Daarnaast heeft u een aantal andere rechten:

  • U heeft het recht op informatie over de wijze waarop de Stichting West Openbaar Onderwijs uw persoonsgegevens verwerkt en hoelang ze worden opgeslagen.
  • U mag bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de stichting. De stichting voldoet hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.
  • U heeft het recht een klacht in te dienen indien u ontevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden. U kunt u hiervoor wenden tot de Stichting West Openbaar Onderwijs, daarnaast kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het delen van persoonsgegevens met externe partijen

Uw persoonsgegevens worden in beginsel niet gedeeld met derden, maar het komt voor dat wij het verwerken van uw gegevens uitbesteden aan een externe partij. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en de geheimhouding van uw persoonsgegevens die voldoen aan de wettelijke voorwaarden hieromtrent.

Website

Wanneer u onze website of de website van een van onze scholen bezoekt, worden gegevens vastgelegd. Zo krijgen wij informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van het bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. Meer informatie lees u in onze cookieverklaring.

De stichting West Openbaar Onderwijs gebruikt persoonsgegevens die via de website worden verzameld alleen voor het doel waarvoor u ze achterlaat. We houden ons hierbij aan de AVG. Als u bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op uw contactverzoek of aanvraag te reageren.

Toezichthouders

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder die toezicht houdt op een correcte naleving van de AVG en een correcte bescherming van uw persoonsgegevens. De Functionaris Gegevensbescherming van de stichting West Openbaar Onderwijs is de interne toezichthouder ter bescherming van uw persoonsgegevens. Hij houdt toezicht op het gemeentelijke privacybeleid.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen, opmerkingen en/of klachten over de bescherming van uw persoonsgevens, over uw rechten, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van de stichting West Openbaar Onderwijs.

Voor algemene informatie over de bescherming van persoonsgegevens verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens