Kindcentrum

Identiteit

Contact

Een nieuwe school in jouw buurt

Ontmoetingsschool Wateringen!

De komende jaren neemt het aantal jonge kinderen in postcodegebied 2291 verder toe door geplande nieuwbouw in de omgeving. Om alle kinderen te kunnen opvangen ontstaat grote behoefte aan een extra basisschool. Ontmoetingsschool Wateringen is een gezamenlijk initiatief van schoolbesturen West, WSKO en PCPOW, en kinderopvang Okidoki.

De locatie van Ontmoetingsschool Wateringen is gepland tussen de Erasmusweg en de Ambachtsweg, waar ook de nieuwe wijk komt.

Locatie Ontmoetingsschool

Logo WOO
Logo Okidoki
Logo WSKO
Logo PCPOW
Foto van meisje dat in het kindcentrum een boek leest

Kindcentrum van 0 tot 13 jaar – geplande start september 2024

Ontmoetingsschool Wateringen is de nieuwe basisschool en kindcentrum waar kinderen van 0 tot 13 jaar vanaf schooljaar 2024/2025 samen leren en beleven. Een school waar ruimte is voor diversiteit en waar kinderen nieuwsgierig en kritisch naar de wereld leren kijken.

Nu veel basisscholen in de regio vol zitten, is de nieuwe ontmoetingsschool een wens van veel ouders. Een fijne en warme plek waar kinderen de kans krijgen op te groeien tot zelfstandige jonge mensen.

 

Samenleving in het klein

De ontmoetingsschool zet in op (leren) samenleven. Leerlingen oefenen de dialoog en leren omgaan met verschillen op allerlei terreinen. Ook de ontmoeting met vertegenwoordigers en bronnen van maatschappelijke en levensbeschouwelijke stromingen speelt hierbij een belangrijke rol. De school is een samenleving in het klein.

De nieuwe school doorbreekt daarmee de huidige verzuiling in het basisonderwijs en zoekt de verbinding tussen de denominaties. Op deze manier kan ze een voorbeeld vervullen in de regio.

Foto van kind dat geschminkt is als katachtige

Identiteit

De bestuurders van de drie schoolbesturen in Wateringen hebben als initiatiefnemers de intentie uitgesproken dat de nieuwe ontmoetingsschool, met september 2024 als streefdatum voor de formele start, kwalitatief onderwijs biedt waarin leerlingen met Protestants Christelijke, Rooms Katholieke, humanistische en andere levensovertuigingen en stromingen samenkomen.

Het onderwijs op de Ontmoetingsschool Wateringen is betekenisvol voor alle leerlingen, ongeacht ieders persoonlijke levensbeschouwelijke, culturele en sociaal-economische identiteit, levensstijl of keuzes.

Levensbeschouwelijk onderwijs

De visies van de leerkrachten, leerlingen en van levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen ontmoeten elkaar op basis van gelijkwaardigheid. Zeker ook met het oog op het leren omgaan met diversiteit en inclusie. Elk mens- en wereldbeeld heeft de potentie om te inspireren. Voor intolerantie en een minderwaardige kijk op bepaalde overtuigingen is op de ontmoetingsschool geen plaats. 

Op de ontmoetingsschool neemt levensbeschouwelijk onderwijs een belangrijke plek in. Ons onderwijs heeft een sterke samenhang met burgerschap, zoals door de overheid verplicht gesteld. Dit levensbeschouwelijk burgerschapsonderwijs wordt verzorgd door groepsleerkrachten die daarvoor competent zijn en/of zich daartoe scholen. 

Kind dat pastelkrijtjes vasthoudt
Logo Ontmoetingsschool Vlaardingen

Heb je nog vragen?

Stuur dan een mailtje naar info@ontmoetingsschool.nl.
Of bel West Openbaar Onderwijs, tel. (0174) 628 572

Nieuwsberichten